Keep Calm and Type Safe!

Agenda - ScalaCamp #1, 23.01.2013

Godzina Temat Prelegent
17:00 - 17:45

Wprowadzenie do Scali (Introduction to Scala)

Czym jest Scala, dlaczego powstała i kto jej używa? Przegląd możliwości języka: składnia, podstawowe operacje, część obiektowa i część funkcyjna języka, kolekcje, współbieżność. Dla bardziej zaawansowanych: Scala a Java, implicit conversion, wariancja w typach generycznych, wewnętrzne DSL. Krótki przegląd narzędzi i bibliotek dla Scali.

Slajdy do prezentacji, nagranie ze spotkania.

Jerzy Müller
18:00 - 19:30

Akka Introduction, Akka Use Cases and Lightbend Console

We believe that you should never have to choose between productivity and scalability, which has been the case with the traditional approaches to concurrent and distributed programming. The main cause of this has been wrong tools and an incorrect layer of abstraction. Akka is here to change that. Akka is a unified runtime and programming model for scaling both UP (multi-core processors) and OUT (grid/cloud computing). Akka 2 has been developed with the mantra "distributed by design" and provides location transparency by abstracting away both these tangents of scalability by turning them into an operations and configuration task.

In the first part of this presentation you will learn what Akka is and how it can be used to solve hard scalability problems. In the second part you will see how to design real world applications with Akka and some examples of how Akka has been used by many of our customers. Lastly there will be a demo showcasing how to monitor Akka applications with the Lightbend Console.

Slajdy do prezentacji, nagranie ze spotkania.

Henrik Engstrøm
19:45 - 20:45

Scala DSLs: Dissecting Rogue

Scala pozwala na tworzenie bardzo potężnych wewnętrznych DSLi. Opierając się na przykładzie Rogue (biblioteki do budowania zapytań do MongoDB od Foursquare) dowiemy się, jak można taki Domain Specific Language zbudować oraz wykorzystywać.

Slajdy do prezentacji, nagranie ze spotkania.

Konrad Malawski
21:00 - 21:30

Jak Scala pomaga zwiekszyć produktywność (How Scala helps to increase productivity)

Produktywność w produkcji oprogramowania to szeroki temat, w prezentacji zostaną pokazane te aspekty Scali, które wpływają na zwiększenie produktywności programistów, jak i całego zespołu.

Prezentacja na Prezi, Jerzy Müller 58273729" target="_blank">nagranie ze spotkania.

Rafał Pokrywka

W przerwach między wykładami zapraszamy na drobny poczęstunek.

Prelegenci

Jerzy Müller

VirtusLab

Wcześniej programista Javy, od ponad dwóch lat pasjonat Scali i wszystkiego, co związane z programowaniem funkcyjnym.

Henrik Engstrøm

TypeSafe

A well known Scala expert, working for Lightbend as part of the Akka team, Tech Lead of the Lightbend Console. During last 14 years his main focus has been on highly transactional systems within the financial, retail, and online e-gambling industries.

Konrad Malawski

SoftwareMill

Zamieszany we wszystko co JVMa dotyczy w Krakowie, pasjonat tejże maszyny jak i miłośnik systemów typów. Bloguje i tweetuje.

Rafał Pokrywka

VirtusLab

Project manager ale też ciągle progamista. Zwolennik metodyki Lean-Kanban. Pasjonat wszystkiego co zwiększa efektywność produkcji oprogramowania. Czasem Tweetuje.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji:

Konradowi Malawskiemu, Jerzemu Müllerowi, Rafałowi Pokrywce, Michałowi Pociesze, Krzysztofowi Romanowskiemu, Marcinowi Jarząbowi, Henrikowi Engstrømowi i Reynoldowi Kirby-Smith

Sponsorzy